Golygfeydd o’r Pla Du

Cynhyrchiad Theatrau Sir Gâr Production

1348, Pentreufargirec. Mae anhrefn newydd wedi dod – y Pla. Mae Duw wedi bradychu’r bobl ac mae gwallgofrwydd o bwyntio bys, hela cathod a llosgi hereticiaid wedi boddi’r pentref yn y toiled.

I Twm y twyllwr, mae popeth yn gêm. Tra bod pobl yn marw, mae ‘na ysgol gymdeithasol i’w ddringo. Ond o dan reolaeth Casglwr Trethi sy’n chwilio am gariad a gwerthwr tail chwyldroadol sy’n annog meddwl agored ymhlith y werin, mae Twm yn sylweddoli bod gan rym llawer o rwystrau.

Comedi direidus, tywyll am y rhai sy’n elwa o argyfwng a llygredd. Croeso i’r Pla Du – does dim byd mwy doniol.

Cynulleidfaoedd 14+

Tocynnau: £15

– – –

Welsh language production

1348, Pentreufargirec. A new chaos has arrived – Plague. God has betrayed the people, and a frenzy of finger-pointing, cat-hunting and heretic-burning has drowned the village in the toilet.

To con-artist Twm, everything is ripe for the picking. With people dying, there’s a social ladder to climb. But under the rule of a Tax Collector desperately searching for love, and a revolutionary manure-seller spreading free-thinking amongst the peasantry, Twm will realise that the climb to power has its obstacles.

A mischievous, black (death) comedy about those who gain from crisis and corruption. Welcome to the Black Death – there’s nothing funnier.

Audiences 14+

Date

May 19 2023
Expired!

Time

7:30 pm

Cost

£15.00

Location

Memo Arts Centre, Barry
Memo Arts Centre, Gladstone Rd, Barry CF62 8NA
Category

Organizer

Memo Arts Centre