Learn a Language This Summer with Cardiff University

Lifelong Learning at Cardiff University are providing intensive language courses this June and July to accelerate your language conversation skills.

We will be running Chinese, French, Italian, Spanish and Ukrainian in-person* classes over one or two weeks which will be led by an expert native-speaking tutor in a welcoming and encouraging classroom. Every year we receive positive feedback from our language students:

“I have always loved French since I studied it at A Level in the late 1960s. I took it for granted that I could maintain a level of fluency, but about six years ago, I had to acknowledge that standards were slipping. So I looked to the university to rescue me. Several courses later, and two visits to Nantes on the adult exchange programme, which I can’t praise too highly, I am once again happy to speak out in class.”– Maggie Smales.

To celebrate, we are launching a competition for you to win a free course. To enter, you need to complete a very short survey which is available on our website where terms and conditions can also be found.

You can enrol online. We look forward to welcoming you and believe all you need is an interest in a language and the enthusiasm to learn it with others.

*Ukrainian will be delivered as an online course.

Mae Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig cyrsiau iaith dwys ym mis Mehefin a mis Gorffennaf i roi hwb i’ch sgiliau sgwrsio.

Byddwn yn cynnal dosbarthiadau wyneb yn wyneb yn y Dsieinëeg, Ffrangeg, Eidaleg, Sbaeneg ac Wcreineg* dros wythnos neu bythefnos a fydd yn cael eu harwain gan diwtor arbenigol sy’n siaradwr brodorol, a hynny mewn ystafell ddosbarth groesawgar, llawn anogaeth.

Bob blwyddyn rydym yn cael adborth cadarnhaol gan ein myfyrwyr iaith:

“Rydw i wedi bod wrth fy modd â’r Ffrangeg ers ei hastudio ar gyfer lefel ‘A’ ddiwedd y 1960au.  Ro’n i’n cymryd yn ganiataol fy mod yn weddol rugl yn yr iaith o hyd, ond tua chwe blynedd yn ôl, fe fu’n rhaid imi gydnabod bod safon fy iaith heb fod fel yr oedd yn arfer bod. Felly fy benderfynais i chwilio i weld sut y gallai Prifysgol Caerdydd fod o gymorth i mi.  Wedi i mi fod ar sawl cwrs, a dau ymweliad â Nantes ar y rhaglen cyfnewid ar gyfer oedolion, sydd yn rhaglen na allaf ei chanmol ddigon, rwy’n hapus yn siarad yn agored yn y dosbarth unwaith eto.” – Maggie Smales

I ddathlu, rydym yn lansio cystadleuaeth a gallwch ennill cwrs am ddim.  I ymgeisio, mae angen i chi gwblhau arolwg byr iawn sydd ar gael ar ein gwefan, ac mae’r telerau ac amodau ar gael yno hefyd.

Gallwch ymrestru ar-lein. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi, a’r unig beth sydd ei angen arnoch yw eich diddordeb mewn iaith a’r brwdfrydedd i’w dysgu gydag eraill.

*Bydd y cwrs Wcreineg yn cael ei gyflwyno ar-lein.